...

Çevre Mühendisliği Bölümü

ÖZGEÇMİŞ  

Doç. Dr. Serkan ŞAHİNKAYA1. Adı Soyadı: Serkan ŞAHİNKAYA                      Ünvanı: Doç. Dr.

   

Telefon: 0384 228 10 00 - Dahili: 15062

   

E-Posta: serkansahinkaya[at]nevsehir.edu.tr

   

Araştırma Alanları:

- Endüstriyel Atıksu Arıtımı,

- İleri Oksidasyon Prosesleri (Fenton Prosesi ve modifikasyonları, Ultrasonikasyon, Elektro-Kimyasal Arıtma),

- Arıtma Çamurlarının Dezentegrasyonu, Arıtımı ve Kontrolü, 

- Anerobik Çürütme ve Biyogaz Üretimi,

- Çevresel Gürültü Kirliliği ve Kontrolü.

    

2. Doğum Tarihi ve Yeri: 1982, İstanbul.

   

3. Unvanı: Doç. Dr.

 

4. Öğrenim Durumu:

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans

Çevre Mühendisliği

Selçuk Üniversitesi

2003

Y. Lisans

Çevre Mühendisliği

Selçuk Üniversitesi

2005

Doktora

Çevre Mühendisliği

Selçuk Üniversitesi

2011

Çalıştığı Kurumlar:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Araş. Grv.

Selçuk Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi,

Çevre Mühendisliği Bölümü

2005-2011

Araş. Grv. Dr.

Selçuk Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi,

Çevre Mühendisliği Bölümü

2011-2012

Yrd. Doç. Dr.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü

2012-2014

Doç. Dr.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü

2014-

        

İdari Görevleri: 

- Bilim Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (BTUAM) Müdürlüğü, Ekim 2014 - 15 Şubat 2017

- NEVÜ, Mühendislik - Mimarlık Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölüm Başkanlığı, 29 Eylül 2015 - 15 Şubat 2017.

- T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kamu - Üniversite - Sanayi İşbirliği (KÜSİ) Nevşehir İl Temsilciliği. 2015 - Haziran 2016.

- Su Kirliliği ve Atıksu Kontrol Teknolojisi Anabilim Dalı Başkanlığı, 05.05.2017 - Devam Ediyor. 

       

5. Akademik Unvanlar:

Yardımcı Doçentlik Tarihi : 11.06.2012           

Doçentlik Tarihi                :  29.01.2014                                          

Profesörlük Tarihi            :  -

    

6. Yönettiği Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1. Yüksek Lisans Tezi

 Danışmanlığını yürüttüğüm tamamlanmış tezler: 

Gülcan Turan, "Kentsel Atıksu Arıtma Tesisleri ve İşletme Sorunları", 2014. 

Cansu Gökdere, "Çevre Laboratuarlarında Risk Analizi", 2017.

Faruk Nazik, "Atıksu Arıtımında Ekipman Revizyonu ile Enerji Optimizasyonu", 2017.

Şennur Merve YAKUT, "Tekstil Atıksularının İleri Oksidasyon Metotları ile Arıtımı", 2017.

   

6.2. Doktora Tezi

-

  

7.Yayınlar

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SCI-Exp.)

1. Özdemir, C., Dursun S., Karatas, M., Sen, N., Sahinkaya, S. 2007. Removal of trichloroethylene (TCE) in up flow anaerobic sludge blanket reactors (UASB)Journal of Biotechnology and Biotechnological Equipment (ISI ve SCI-Exp.), 21 (1), 107 – 112.

2. Özdemir, C., Sahinkaya, S., Onucyildiz, M. 2008. Treatment of pesticide wastewater by physicochemical and Fenton processesAsian  Journal of Chemistry (ISI ve SCI-Exp.), 20 (5), 3795 – 3804.

3. Özdemir, C., Karataş, M., Şahinkaya, S., Argun, M.E. 2009. Physico-chemical studies of enamel cover industry wastewaterAsian Journal of Chemistry (ISI ve SCI-Exp.), 21 (2), 964 – 970.

4. Kalıpcı, E., Özdemir, C., Öztaş, F., Sahinkaya, S. 2010. Ecotoxicological effects of methyl parathion on living things and environmentAfrican Journal of Agricultural Research (ISI ve SCI-Exp.), 5 (8), 712 – 718.

5. Ilgün, A., Çöğürcü, M.T., Özdemir, C., Kalıpcı, E., Şahinkaya, S. 2010. Determination of sound transfer coefficient of boron added waste cellulosic and paper mixture panelsScientific Research and Essays (ISI ve SCI-Exp.), 5 (12), 1530 – 1535.

6. Özdemir, C., Tezcan, H., Şahinkaya, S., Kalıpcı, E. 2010. Pretreatment of olive oil mill wastewater by two different applications of Fenton oxidation processes.  Clean - Soil, Air, Water(ISI ve SCI-Exp.), 38 (12), 1152 – 1158.

7. Özdemir, C., Öden, M.K., Şahinkaya, S., Kalıpcı, E. 2011.  Color removal from synthetic textile wastewater by sono-Fenton processClean - Soil, Air, Water (ISI ve SCI-Exp.), 39 (1), 60 – 67.

8. Kalıpcı,E., Özdemir, C., Şahinkaya, S. 2011. Evaluation of manageable biological waste utilization of Konya in terms of environment and energy recoveryEnergy Education Science and Technology Part A: Energy Science and Research (ISI ve SCI-Exp.), 27 (1), 35 – 42.

9. Özdemir, C., Öden, M.K., Şahinkaya, S., Güçlü,D. 2011. The sonochemical decolorisation of textile azo dye CI Reactive Orange 127Coloration Technology (ISI ve SCI), 127 (4), 268 - 273.

10. Şahinkaya, S., Sevimli, M.F., Aygün, A. 2012. Improving the sludge disintegration efficiency of sonication by combining with alkalization and thermal pre-treatment methodsWater Science and Technology (ISI ve SCI-Exp.), 65 (10) 1809 – 1816 (Doktora tezinden).  

11. Güçlü, D., Şahinkaya, S., Şirin, N. 2013. Post-treatment of coking industry wastewater by the electro-Fenton processWater Environment Research (ISI ve SCI),  85 (5),  391-396, DOI:10.2175/106143013X13596524516662. 

12. Güçlü, D., Şirin, N., Şahinkaya, S., Sevimli, M.F. 2013. Advanced treatment of coking wastewater by conventional and modified Fenton processesEnvironmental Progress and Sustainable Energy (ISI ve SCI.),  30 (2), 176 – 180, DOI: 10.1002/ep.10626.

13. Sahinkaya, S., Sevimli, M.F., 2013. Sono-thermal pre-treatment of waste activated sludge before anaerobic digestionUltrasonics Sonochemistry (ISI ve SCI-Exp.), 20 (1) 587 – 594 (Doktora tezinden).  

14. Sahinkaya, S., Sevimli, M.F. 2013. Synergistic effects of sono-alkaline pretreatment on anaerobic biodegradability of waste activated sludgeJournal of Industrial and Engineering Chemistry (ISI ve SCI-Exp.), 19 (1), 197 – 206 (Doktora tezinden).  

15. Şahinkaya, S., Sevimli, M.F. 2013. Effects and modelling of ultrasonic waste activated sludge disintegration. Water and Environment Journal (ISI ve SCI.),  27 (2), 238 - 246 (Doktora tezinden).

16. Şahinkaya, S. 2013. COD and color removal from synthetic textile wastewater by ultrasound assisted electro-Fenton oxidation processJournal of Industrial and Engineering Chemistry (ISI ve SCI-Exp.), 19 (2), 601 – 605.

17. Sevimli, M.F., Deliktas, E., Şahinkaya, S., Güçlü, D. 2014. A comparative study for treatment of white liquor by different applications of Fenton processArabian Journal of Chemistry (ISI ve SCI-Exp.), 6 (7), 1116 - 1123. 

18.  Şahinkaya, S. 2015. Disintegration of municipal waste activated sludge by simultaneous combination of acid and ultrasonic pretreatment. Process Safety and Environmental Protection (ISI ve SCI-Exp.). 93, 201 - 205.

19.  Şahinkaya, S., Kalipci, E., Aras, S. 2015. Disintegration of waste activated sludge by different applications of Fenton process. Process Safety and Environmental Protection (ISI ve SCI-Exp.). 93, 274 - 281.

20.  Kalipci, E., Şahinkaya, S., Dortkol, M., Aras, S. 2016. Decolorization of basic textile dyes using a novel adsorbent modification method: ultrasonic-acid modification. International Journal of Environmental Research (ISI ve SCI-Exp.), 10 (1), 31 - 40. 

21. Şahinkaya, S.  2017. Sono-oxidative Pre-treatment of Waste Activated Sludge Before Anaerobic Biodegradation. Brazilian Journal of Chemical Engineering (ISI ve SCI-Exp.), 34 (01), 85 - 92.

22.  Aras, S., Fındık, O., Kalipci, E., Sahinkaya, S. 2017. Assessment of Concentration Physicochemical Parameters and Heavy Metals in Kızılırmak River. Desalination and Water Treatment (ISI ve SCI-Exp.), 72, 328–334.

23. Sahinkaya, S.  2017. Decolorization of reactive orange 16 by ferrate (VI) oxidation assisted by sonication. Turkish Journal of Chemistry (ISI ve SCI Exp.) 41, 577-586.

         

7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1. Ozdemir, C., Savur, A.,Kalipci, E., Sahinkaya, S., Demirci, M.T.. 2011. Determination and Control of Noise Pollution Risk Points at the Level of Touristic Hotels. Middle-East Journal of Scientific Research, 7 (1), 95-102.

      

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

1Şahinkaya, S., Gür, K., Özdemir, C., Yakar, M. Modelling and visualisation of the traffic noise by integrating with GIS. International Conference on Modelling and Simulation MS-06, 1099-1102 pp., Konya, Türkiye, Ağustos 2006

2. Şahinkaya, S., Özdemir, C., Yakar, M. Road traffic noise in the city of Konya, modelling by using GIS. VIth International Scientific Conference, Modern Management of Mine Producing Ecology and Environmental Protection, SGEM, 427 pp., Varna, Bulgaristan, Haziran 2006.

3. Şahinkaya, S., Özdemir, C., Karataş, M. Use of Fenton reagent for remavol Of pesticides from industrial wastewater. VII th International Scientific Conference, Modern Management of Mine Producing Ecology and Environmental Protection, SGEM, 139 pp., Varna, Bulgaristan, Haziran 2007.

4. Cogurcu, M.T., Şahinkaya, S., Donduren, M.S., Dogan, S., Ozdemir, C. Determination of sound transfer coefficient and noise insulation capability of boron added cellulosic mixture. VII th International Scientific Conference, Modern Management of Mine Producing Ecology and Environmental Protection, SGEM, 130 pp., Varna, Bulgaristan, Haziran 2007.

5. Guclu, D., Şahinkaya, S., Aygun, A., Sevimli, M.F. Applicability of Fenton-like process for decolorization of Reactive Black 5 by using raw limonite ore. VIII th International Scientific Conference, Modern Management of Mine Producing Ecology and Environmental Protection, SGEM, 615-621 pp., Varna, Bulgaristan, Haziran 2008.

6. Şahinkaya, S., Aygun, A., Sevimli, M.F. The application of Fe0/H2O2 for color removal. VIII th International Scientific Conference, Modern Management of Mine Producing Ecology and Environmental Protection, SGEM, 803-811 pp., Varna, Bulgaristan, Haziran 2008.

7. Sevimli, M.F., Şahinkaya, S., Aygun, A. The decolorization of Reactive Blue 21 by using Fenton reagent. VIII th International Scientific Conference, Modern Management of Mine Producing Ecology and Environmental Protection, SGEM, 811-817 pp., Varna, Bulgaristan, Haziran 2008.

8. Aygun, A., Şahinkaya, S., Sevimli, M.F. The degradation of Reactive Black 5 by Fenton process using raw iron pyrite ore. VIII th International Scientific Conference, Modern Management of Mine Producing Ecology and Environmental Protection, SGEM, 817-823 pp., Varna, Bulgaristan, Haziran 2008.

9. Şahinkaya, S., Sevimli, M.F. The Effects of ultrasonic irradiation on waste activated sludge. International Symposium on Environment - 2009, Kyrgyzstan - Türkiye Manas University, 28 pp., Bishkek, Kyrgyzstan, Mayıs 2009.

10. Özdemir, C., Kalıpcı, E., Şahinkaya, S.  Evaluation of bacteriological and chemical analysis of drinking water used in Konya. Conference on Water Observation and Information System For Decision Support, BALWOIS 2010, 1-10 pp., Ohrid, Republic of Macedonia, Mayıs 2010.

11. Ozdemir, C., Kalipci, E., Şahinkaya, S.  Determination of energy production potential of biogas: A sample for Sakarya city. 1st Annual International Conference – IBB 2010, Environmental Science and Technology, 19 pp., Ibb City, Yemen, Ağustos 2010.

12. Şahinkaya, S., Sevimli, M.F., Aygün, A. Improving the sludge disintegration efficiency of sonication by combining with alkalization and thermal pre-treatment. 8th IWA International Symposium on Waste Management Problems in Agro-Industries, 251-259 pp., İzmir, Türkiye, Haziran 2011.

13. Şahinkaya, S., Kalipci, E., Öztürk, M. and Turan, G. COD and color removal from synthetic textile wastewater by Fenton process using pick iron. International Conference on Environmental Science and Technology (ICOEST'2013-Cappadocia), 186 pp., Ürgüp, Türkiye, Haziran 2013.

14. Şahinkaya, S. and Öztürk, M. Disintegration of waste activated sludge by conventional Fenton oxidation process. International Conference on Environmental Science and Technology (ICOEST'2013-Cappadocia), 186 pp., Ürgüp, Türkiye, Haziran 2013.

15. Şahinkaya, S. and Kalipci, E. Effect of ultrasonication on the performance of activated sludge. International Conference on Environmental Science and Technology (ICOEST'2013-Cappadocia), 186 pp., Ürgüp, Türkiye, Haziran 2013.

16. Şahinkaya S., Kalıpcı E. and Cüce H. Decolorication Of Reactive Black 5 By Potassium Ferrate (K2FeO4). International Conference on Civil and Environmental Engineering (ICOCEE - Cappadocia 2015), pp. 104, Nevsehir, Turkiye, 20 - 23 May 2015.

17. Aras S., Fındık Ö., Kalıpcı E., Şahinkaya S. Water Quality Of The River To The Kızılırmak River In The Province Of Nevsehir. International Conference on Civil and Environmental Engineering (ICOCEE - Cappadocia 2015), pp. 178, Nevsehir, Turkiye, 20 - 23 May 2015.

18. Kalıpcı E., Şahinkaya S., Şen K. Determination Of Pesticide Residual Levels Of Grapes Produced In Nevsehir. International Conference on Civil and Environmental Engineering (ICOCEE - Cappadocia 2015), pp. 412, Nevsehir, Turkiye, 20 - 23 May 2015.

19. Şahinkaya S. Sonochemical Decolorization from Synthetic Textile Wastewaters. WasteNet Sustainable Solutions to Wastewater Management: Maximizing the Impact of Territorial Cooperation. 19 - 21 June 2015, Kavala, Greece.

20. Kalıpcı E., Şahinkaya S., Cuce, H. Removal of Basic Red 9 Dye By Using Pumice Modified With Ultrasonic-Acid Method. WasteNet Sustainable Solutions to Wastewater Management: Maximizing the Impact of Territorial Cooperation. 19 - 21 June 2015, Kavala, Greece.

21.   Şahinkaya S., Kalıpcı E.  Decolorization of Methylene Blue via Fenton and UV – Fenton Processes. International Conference on Civil and Environmental Engineering (ICOCEE - Cappadocia 2015), pp. 444, Nevsehir, Turkiye, 20 - 23 May 2015.

22. Şahinkaya S. Electro-Fenton treatment of dye solution containing Reactive Black 5. International Conference on Civil and Environmental Engineering (ICOCEE - Cappadocia 2015), pp. 446, Nevsehir, Turkiye, 20 - 23 May 2015.

23. Şahinkaya S.Kalıpcı E.  Photocatalytic decolorization of Reactive Black 5 dye with titanium oxide. International Conference on Civil and Environmental Engineering (ICOCEE - Cappadocia 2015), pp. 445, Nevsehir, Turkiye, 20 - 23 May 2015.

24. Şahinkaya S.Plastik Geri Dönüşüm Tesisi Atıksularının Kimyasal Arıtımı, International Conference on Material Science and Technology in Cappadocia (IMSTEC 2016). Nevsehir, Turkiye, 6 - 8 April 2016.

25. Şahinkaya S.Emaye Kaplama Atıksularının Fenton Prosesi İle Arıtımı, International Conference on Material Science and Technology in Cappadocia (IMSTEC 2016). Nevsehir, Turkiye, 6 - 8 April 2016.

26. Şahinkaya S.Nano Materyallerin Çevre Teknolojilerinde Kullanımı, International Conference on Material Science and Technology in Cappadocia (IMSTEC 2016). Nevsehir, Turkiye, 6 - 8 April 2016.

27. Şahinkaya S.Atık Arıtma Çamurlarının Susuzlaştırılması: Nevşehir Örneği, 2. Uluslararası Nevşehir Tarih ve Kültür Sempozyumu. Nevşehir, Turkiye. 2 - 4 Mayıs 2016. 

28. Şahinkaya S.Plastik Atıkların Geri Kazanımı ve Teknolojik Değerlendirmesi, 2. Uluslararası Nevşehir Tarih ve Kültür Sempozyumu. Nevşehir, Turkiye. 2 - 4 Mayıs 2016. 

29. Şahinkaya S.İçme Sularından Arsenik Giderim Teknolojileri, 2. Uluslararası Nevşehir Tarih ve Kültür Sempozyumu. Nevşehir, Turkiye. 2 - 4 Mayıs 2016. 

30. Şahinkaya S., Color Removal (RO16) From Synthetic Wastewater Using Potassium Ferrate (K2FeO4), 1st International Black Sea Congress on Environmental Sciences (IBCESS), Giresun, Turkiye, 31 Ağustos - 3 Ekim 2016.

31. Şahinkaya S., Öden M.K., Color Removal (RB5) From Synthetic Wastewater Using Potassium Ferrate (K2FeO4), 2nd International Conference On Science, Ecology And Technology (ICONSETE), Barselona, İspanya, 14 – 16 Ekim 2016.

32. Şahinkaya S. Disintegration of Waste Activated Sludge by Potassium Permanganate. 2nd International Conference on Civil and Environmental Engineering (ICOCEE - Cappadocia 2017), pp. 218, Nevsehir, Turkiye, 8 - 10 May 2017.

33. Şahinkaya S., Kalipci, E. Evaluation of Sludge Disintegration Methods on Anaerobic Digestion. 2nd International Conference on Civil and Environmental Engineering (ICOCEE - Cappadocia 2017), pp. 261, Nevsehir, Turkiye, 8 - 10 May 2017.

34. Şahinkaya S., Cuce, H. Treatment of Plastic Recycling Facility Wastewaters by Sono-Fenton Process. 2nd International Conference on Civil and Environmental Engineering (ICOCEE - Cappadocia 2017), pp. 840, Nevsehir, Turkiye, 8 - 10 May 2017.

35. Cuce, H, Şahinkaya S., Utku, Z.C.  Evaluation of Potential Application of Advanced Oxidation Techniques to Treatment of Antibiotic Wastewaters. 2nd International Conference on Civil and Environmental Engineering (ICOCEE - Cappadocia 2017), pp. 1416, Nevsehir, Turkiye, 8 - 10 May 2017.

36. Camli, H, I., Şahinkaya S.  Treatment of Industrial Wastewaters via Fenton Process. 2nd International Conference on Civil and Environmental Engineering (ICOCEE - Cappadocia 2017), pp. 1537, Nevsehir, Turkiye, 8 - 10 May 2017.

37. Kalipci, E., Bagdatli, M.C., Şahinkaya S., Ozbek, A. Preparatıon Of Noıse Pollutıon Map Of Nevşehir Hacı Bektaş Veli Unıversıty Campus. 2nd International Conference on Civil and Environmental Engineering (ICOCEE - Cappadocia 2017), pp. 1771, Nevsehir, Turkiye, 8 - 10 May 2017.

38. Oden, M.K., Şahinkaya S., Kucukcongar, S. Colour Removal Performance Wıth Adsorptıon Process Usıng Pomace. 2nd International Conference on Civil and Environmental Engineering (ICOCEE - Cappadocia 2017), pp. 1900, Nevsehir, Turkiye, 8 - 10 May 2017.

39. Şahinkaya S., Oden, M.K. Decolorization of Reactive Orange 127 via Potassium Ferrate (K2FeO4) Oxidation. 2nd International Conference on Civil and Environmental Engineering (ICOCEE - Cappadocia 2017), pp. 1958, Nevsehir, Turkiye, 8 - 10 May 2017.

40. Şahinkaya S., Kalipci, E. What is Greywater? Greywater Treatment and Recycling. International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF 2017 Cappadocia), pp. 1204, Nevsehir, Turkiye, 15 - 17 May 2017.

41. Şahinkaya S.. Usage of Biological Wastewater Treatment Sludges in Soil. International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF 2017 Cappadocia), pp. 1207, Nevsehir, Turkiye, 15 - 17 May 2017.

42. Şahinkaya S.. An Evaluation on Reuse of Treated Wastewaters in Agricultural Irrigation. International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF 2017 Cappadocia), pp. 1212, Nevsehir, Turkiye, 15 - 17 May 2017.

43. Şahinkaya, S., Disintegration of Waste Activated Sludge by Thermo-Chemical Pre-treatment. The 3rd International Symposium on EuroAsian Biodiversity (SEAB-2017). pp. 170, Minsk, Belarus, 5 - 8 Temmuz, 2017.

44. Kalıpcı, E., Şahinkaya, S., Bağdatlı, M.C., Kıvrak, G., Obtaining Biogas From Animal And Agricultural Energy in Nevsehir City. The 3rd International Symposium on EuroAsian Biodiversity (SEAB-2017). pp. 171, Minsk, Belarus, 5 - 8 Temmuz, 2017.

45. Şahinkaya, S., A Review Of Treatment Of Coking Industry Wastewaters, 2nd International Conference on Material Science and Technology in Cappadocia (IMSTEC’17), pp. 25, Nevsehir, Turkey, 11-13 October, 2017, 

46. Şahinkaya, S., Usage Of Pumice Stone In The Production Of Noise Insulation Materıals, 2nd International Conference on Material Science and Technology in Cappadocia (IMSTEC’17), pp. 116, Nevsehir, Turkey, 11-13 October, 2017.

         

7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler  

       

7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1Şahinkaya, S., Özdemir, C., Gür, K. 2009. Konya şehir merkezinde demiryolu ve karayolu gürültüsünün karşılaştırılması. Hacettepe Üniversitesi, Çevre Uygulama & Araştırma Merkezi Çevre Bilimleri Dergisi, 8, 27 – 33. 

2. Kalıpçı, E., Şahinkaya, S., Aras, S., Öztürk, M. 2013. Ultrasonik aktifleştirilmiş aktif karbon ile krom (VI) adsorpsiyonu. NEÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2 (1) 20 – 25.

3. Şahinkaya, S., Sevimli, M.F. 2013. Mathematical modelling of alkaline sludge disintegration. NEÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2 (1) 46 – 57.

4. Şahinkaya, S., Kalıpçı, E., Öztürk, M. 2013. As (III)’ün As (V)’e ultrasonik oksidasyonu. NEÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2 (1) 103 – 108.

5.  Şahinkaya, S., 2017. Emaye Kaplama Endüstrisi Atıksularının Klasik Ve Modifiye Fenton Prosesleri İle Arıtımı, Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi, 6(1) 30 – 38.

6. Şahinkaya, S., 2017. Plastik geri dönüşüm tesisi atıksularının Fenton ve Elektro-Fenton prosesleri ile arıtımı. Dicle Universitesi Muhendislik Dergisi, 8 (3), 631-639. 

7. Öden, M.K., Şahinkaya, S., Kucukcongar, S. Colour Removal with Adsorption Process Using Pomace. Cumhuriyet Science Journal, 38, 4, 215 - 219.

8. Şahinkaya, S., 2018. Disintegration of Waste Activated Sludge via Thermo-Chemical Pre-Treatment. Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering. Baskıda.

           

7.6.   Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

1. Sevimli, M.F., Berktay, A., Onüçyıldız, M., Şahinkaya, S., Aygün, A. Konya kapalı havzasında yaşanan problemler ve çözüm önerileri. Kent Yönetimi, İnsan ve Çevre Sorunları Sempozyumu, 339-346 pp., İstanbul, Türkiye, Kasım 2008.

2. Kalıpcı, E., Ozdemir, C., Şahinkaya, S. Pestisit kullanımının canlılar ve çevre üzerine oluşturabileceği risk faktörleri. Ekoloji 2010 Sempozyumu, 94 pp., Aksaray, Türkiye, Mayıs 2010.

3. Özdöner, A., Öden, M.K., Özdemir, C., Kalıpcı, E., Şahinkaya, S. Renkli sentetik tekstil atıksuyunun adsorpsiyon yöntemiyle doğal kil minerali kullanılarak giderimi. Ekoloji 2012 Sempozyumu,  404 pp., Kilis, Türkiye, Mayıs 2012.

4. Özdemir, C., Kalıpcı, E., Öden, M.K., Özdöner, A., Şahinkaya, S. Konya il merkezinde trafik kaynaklı gürültü kirliliği ölçümü ve insan sağlığına etkileri. Ege Üniversitesi, 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, 851 pp., İzmir, Türkiye, Eylül 2012.

5. Öden, M.K., Özdöner, A., Özdemir, C.,Kalıpcı, E., Şahinkaya, S. Fenol kirliliği ve fenol arıtımında Fenton prosesinin verimliliği. Ege Üniversitesi, 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, 850 pp., İzmir, Türkiye, Eylül 2012.

6. Kalıpcı E., Şahinkaya S. Atıksulardan metilen mavisinin giderimi için kullanılan tarımsal katı atıkların adsorpsiyon kapasiteleri. 2. Tarım ve Gıda Kongresi (Targid 2015), Nevşehir, Türkiye, 28 - 30 Nisan, 2015.

7. Kalıpcı E., Varol S., Şahinkaya S. Endüstriyel Atıksudan Krom (VI) Ve Nikel (II)’nin Aktif Karbon ve Zeolit Adsorpsiyonu İle Giderimi. Ekoloji Sempozyumu - 2015 Sinop. pp 138. Sinop, Türkiye, 6 - 9 May 2015.

     

7.7. Diğer yayınlar

     

7.8. Bilimsel çalışmalarıma yapılan atıflar:

 

Uluslararası SCI ve SCI-exp indekslerde yer alan dergilerdeki makalelerde yapılmış toplam 260 atıfı bulunmaktadır. 

   

8. Projeler

1. Sevimli, M.F., Şahinkaya, S., 2011, Ultrasonik (US) Ön İşlemin Anaerobik Çamur Çürütme Reaktörünün Verimliliğine Etkisi, Selçuk Üniversitesi BAP. Tez Projesi, Proje No: 08101005. Tamamlandı.

2. Özdemir, C., Şahinkaya S., 2011, Pestisit Endüstrisi Atıksularının Fenton Prosesi ile Arıtımı, Selçuk Üniversitesi BAP, Araştırma projesi. Proje No: 08401030. Tamamlandı.

3. Özdemir, C., Şahinkaya, S., 2011, Azo Boyaların Ultrases Uygulaması ile Sulardan Giderimi, Selçuk Üniversitesi BAP, Araştırma projesi. Proje No: 08401029. Tamamlandı.

4. Güçlü, B., Sahinkaya, S., Sevimli, M.F., Kağıt endüstrisi atıksularının klasik fenton ve modifiye fenton prosesleri ile arıtılabilirliğinin araştırılması. Selcuk Üniversitesi  BAP, Araştırma projesi. Proje No: 09-401-056. 

5. Sevimli, M.F., Sahinkaya, S., Güçlü, B. Akustik Kavitasyonun Adsorpsiyon Prosesi Üzerine Sinerjetik Etkilerinin Belirlenmesi. Selcuk Üniversitesi  BAP, Araştırma projesi. Proje No: 10-401-027. 

6. Şahinkaya, S., Kalıpcı, E., Aras, S., Öztürk, M. 2013. Modifiye Fenton prosesi ile atık aktif çamurun dezentegrasyonu. Nevşehir Üniversitesi, Araştırma projesi. Proje No: NEUBAP13F6. 

7. Kalıpcı, E., Şahinkaya, S., Aras, S., Dortyol, M. 2013. Tekstil endüstrisindeki boyar maddelerin Nevşehir yöresine özgü kil ile sulardan giderimi. Nevşehir Üniversitesi, Araştırma projesi. Proje No: NEUBAP13F8.  

8. Aras, S., Kalıpcı, E., Şahinkaya, S. 2013. Nevşehir ili sınırları arasında Kızılırmak nehrinin su kalitesi ve Limno faunasının belirlenmesi. Nevşehir Üniversitesi, Araştırma projesi. Proje No: NEUBAP13F22.  

9. Şahinkaya, S., 2014. Atık aktif çamurun sono-kimyasal dezentegrasyonu. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Araştırma projesi. Proje No: NEUBAP14F16.  

10. Şahinkaya, S., 2015. Tekstil Endüstrisi Atıksuları’nın İleri Oksidasyon Metodları ile Arıtımı. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Araştırma projesi. Proje No: NEUBAP15F2.  

11 Şahinkaya, S., 2016. Atık Aktif Çamurunun Potasyum Permanganat ile Kimyasal Parçalanması. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Araştırma projesi. Proje No: NEUBAP16F26.  

          

9.    İdari Görevler

1. Bölüm Başkan Yardımcılığı:  Ocak 2013 - Şubat 2014.

2. Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü: 1 Ekim 2014 - 15.02.2017.

3. Bölüm Başkanlığı:  Eylül 2015 - 15.02.2017.

    

10.  Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

1. Su Vakfı, 2013.

     

11. Ödüller

- TUBITAK yayın teşvik ödülleri.

    

12. Hakemlik Yapılan Uluslararası Dergiler

1.    Clean - Soil, Air, Water

2.    Journal of Hazardous Materials

3.    Environmental Technology

4.    Turkish Journal of Engineering and Environmental Sciences

5.    Water Research

6.    Journal of Industrial and Engineering Chemistry

7.    Desalination and Water Treatment

       

Hakemlik Yaptığı Ulusal Bilimsel Dergiler:

  1. Nevşehir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi.
     

Editörlük Yaptığı Bilimsel Dergiler:

  1. Nevşehir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Bölüm Editörlüğü.
  2. Eurasian Journal of Environmental Research, Dergi Editörlüğü.
  3. Eurasian Journal of Civil Engineering and Architecture, Dergi Editörlüğü.
    

13. Katıldığı Eğitimler ve Aldığı Sertifikalar

  

1. Akreditasyon ve TS EN ISO/IEC 17025 Standardı, Inotek, 16-17 Mayıs 2009.

2. TS EN ISO/IEC 17025’e ait Dökümantasyon ve Laboratuar El Kitabı (KEK) Hazırlama, Inotek, 18 Mayıs 2009.

3. Ölçümlerin İzlenebilirliği ve Ölçüm Belirsizliği, Inotek, 19 Mayıs 2009.

4. TS EN ISO/IEC 17025’e ait İç Denetçi, Inotek, 20 Mayıs 2009.

5. Sanayi Ar-Ge Projesi Hazırlama Eğitimi, Konya Teknokent, 31 Ekim - 1 Kasım 2009

6. İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirme ve Derecelendirme, Kaizer, 24 – 25 Ağustos 2007.

7. OHSAS (18001) İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi Sistemi Temel, Kaizer, 01 – 02 Kasım 2007

8. Acil Durumlar, Kaizer, 19-20 Nisan 2007.

9. ISO 9001:2000 Kalite Yönetimi Sistemi, Kaizer, 10 – 11 Eylül 2007.

10. Çevre Boyutları Etki ve Değerlendirme, Kaizer, 26 – 27 Haziran 2007.

11. Çevre Yönetim Sistemi (TS ISO 14001), Selçuk Ünv. Vakfı, 03 – 04 Kasım 2007

12. Çevre İç Tetkiki, Selçuk Ünv. Vakfı, 10 – 11 Kasım 2007.

13. İş Sağlığı ve Güvenliği (TS 18001) Temel Eğitimi, Selçuk Ünv. Vakfı, 17 – 18 Kasım 2007.

14. İş Sağlığı ve Güvenliği (OHSAS) Temel Eğitimi, TSE, 22 – 23 Ağustos 2007.

15. Environmental Auditor/Lead Auditor, TSE, 17 – 20 Mart 2008.

16. TSE Environmental Candidate Auditor, TSE.

17. TSE Occupational Health and Safety Candidate Auditor, TSE.

      

Yurtdışında Ders Verme Etkinlikleri

1. Bialystok University of Technology, ERASMUS Teaching Staff Mobility Programme, June 2013,  Bialystok -Poland.

2. Technical University of Kosice, ERASMUS Teaching Staff Mobility Programme, 1 - 5 June 2015,  Kosice - Slovakia.

     

Organizasyonunda Görev Aldığı Bilimsel/Mesleki Etkinlikler:

1. Başkan yardımcılığı. International Conference on Environmental Science and Technology (ICOEST’2013) – Cappadocia. Nevşehir, Türkiye. 18 – 21 Haziran 2013.

2. Konferans başkanlığı. ICOCEE Cappadocia 2015, International Conference on Civil and Environmental Engineering. 20 - 23 Mayıs 2015, Nevsehir, Turkey.  

3. Konferans başkanlığı.  2nd ICOCEE Cappadocia (2017), International Conference on Civil and Environmental Engineering. 8 - 10 Mayıs 2017, Nevsehir, Turkey. (www.icocee.org).

4. Konferans başkanlığı.  2nd ICAFOF Cesme (2018), International Conference on Agriculture, Forest and Food Science and Technology. 2 - 5 Nisan 2018, Cesme, Turkey. (www.icafof2018.com).

5. Konferans başkanlığı 3rd ICOCEE Cesme (2018), International Conference on Civil and Environmental Engineering. 24 - 27 Nisan 2018, Cesme, Izmir, Turkey. (www.icocee.org