...

Çevre Mühendisliği Bölümü

 ÖZGEÇMİŞ

1. Adı Soyadı: Erkan Kalıpcı    

İletişim Bilgileri:        E-posta: ekalipci@nevsehir.edu.tr,  ekalipci@hotmail.com                                  

                                                  Tel.: 0384 228 10 00    Dahili:15063  

2. Doğum Tarihi: 15.12.1976                             

3. Unvanı: Doç.Dr. 

Araştırma Alanları:

-Su Kalitesi,

-Su Kirliliği ve Kontrolü,

-Gürültü Kirliliği ve Kontrolü,

-Ekotoksikoloji,

-Çevre Eğitimi.

4. Öğrenim Durumu:       

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans

Biyoloji 

Selçuk Üniversitesi
 

2000

Y. Lisans

Çevre Mühendisliği

Selçuk Üniversitesi

2007

Doktora

Çevre Mühendisliği

Selçuk Üniversitesi

2011

Çalıştığı Kurumlar: 

Görev Unvanı

 

Görev Yeri

 

Yıl

Biyolog

 Çevre Bakanlığı

2001-2003 

Biyolog  

 Çevre ve Orman Bakanlığı

2003-2006

Uzman

 Selçuk Üniversitesi

2006-2011

Uzman Dr.

 Konya Üniversitesi

2011-2012

Yrd.Doç.Dr.

Nevşehir Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü

2012-2017

Doç.Dr.

Nevşehir Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü

2017-Devam

5. Akademik Unvanlar:

           Yardımcı Doçentlik Tarihi : 30.04.2012           

           Doçentlik Tarihi                :  16.10.2017                                        

           Profesörlük Tarihi            :  -

6.     Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1. Yüksek Lisans Tezleri

-Merve DÖRTKOL, ‘Doğal ve Modifiye Kil İle Sulu Çözeltilerden Boyar Madde Giderimi’, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, 2014 (Tamamlandı).

-Zehra SEZER, ‘Konya Ana Tahliye Kanalında Ağır Metal Kirliliğinin İzlenmesi’, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, 2016 (Tamamlandı).

-Osman Önder NAMAL, ’Sulu Çözeltiden Modifiyeli Kayısı Çekirdeği Kabuğu İle Metilen Mavisi Boyasının Giderimi’, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, 2017 (Tamamlandı).

-İsmet BİLGEN, ‘Nevşahir İl Merkezinde Gürültü Kirliliği Ölçümü ve Haritasının Hazırlanması’, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, 2014 (Devam ediyor).

-Selçuk VAROL, ‘Kocaeli İlindeki İçmesuyu Kaynak Sularının İncelenmesi’, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, 2015 (Devam ediyor).

-Mustafa KÜÇÜKBAYRAK, ‘Kocaeli Bölgesindeki Endüstriyel Atıksuların Kontrolü’, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, 2015 (Devam ediyor).

Ders Aşamasında olan Yüksek Lisans öğrencileri;

-Gökçe PARER,

-Gökhan SİNİM,

-Süleyman TOPRAK, 

-Şerife BAŞ,

-Ezgi GÜNEŞ,

-Ali AYBATTI,

-Ömer DALMIŞ.

6.2. Doktora Tezleri

7.     Yayınlar

A.Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (ISI VEYA SCI & SSCI & Arts and Humanities)

A1. Kalıpcı, E., Arslan, F., ‘Determination of noise pollution knowledge in the sport centers of Konya city’, Journal of International Environmental Application & Science, 2(3&4):63-69, 2007.

A2. Kalıpcı, E., Dursun, Ş., ‘Presentation of Giresun city traffic noise pollution map via geographical information system’, Journal of Applied Sciences (ISI), 9(3):479-487, 2009.(Yüksek Lisans Tezinden hazırlanmıştır).

A3. Akköz C., Yılmaz, B., Kalıpcı, E., ‘Trophic level determination of Acı lake, Meke lake and Suğla lake’ World Journal of Fish and Marine Sciences (ISI), 1(3):243-247, 2009.

A4. Kalıpcı, E., Özdemir, C., Öztaş, F., Şahinkaya, S., ‘Ecotoxicological effects of Methyl parathion on living things and environment’, African Journal of Agricultural Research (ISI ve SCI-EXPANDED), 5(8):712-718, 2010.

A5. Kalıpcı, E., Öztaş, H., Özdemir, C., ‘Çevre mühendisliği öğrencilerinin çevre İle İlgili bilgilerini günlük yaşama uygulayabilme düzeyleri’, Blacksea-Karadeniz Dergisi, 2(5):41-53, 2010.

A6. Özdemir, C., Şen, N., Dursun, Ş., Kalıpcı, E., ‘Removal of dichloromethane in up-flow anaerobic sludge bed reactors and methane production’, Asian Journal of Chemistry (ISI ve SCI-EXPANDED), 22(8):6423-6436, 2010.

A7. İlgün, A., Çöğürcü, M.T., Özdemir, C., Kalıpcı, E., Şahinkaya, S., ‘Determination of sound transfer coefficient of boron added waste cellulosic and paper mixture panels’, Scientific Research and Essays (ISI ve SCI-EXPANDED), 5(12):1530-1535, 2010.

A8. Özdemir, C., Tezcan, H., Sahinkaya, S., Kalıpcı, E., ‘Pretreatment of olive oil mill wastewater by two different applications of fenton oxidation processes’,  Clean Soil Air Water (ISI ve SCI-EXPANDED), 38(12):1152-1158, 2010.

A9. Kalıpcı, E., Özdemir, C., Öztaş, H., ‘Investigation of Ecotoxicological Effects of 2,4-D Acid Herbicide on The Ecosystem’, W.A.S.J. Special Issue Food and Environment (ISI), 14:126-135, 2011. (Doktora Tezinden hazırlanmıştır).  

A10. Kalıpcı, E., Özdemir, C., Şahinkaya, S., ‘Evaluation of manageable biological waste utilization of Konya in terms of environment and energy recovery’, Energy Education Science and Technology Part A: Energy Science and Research (ISI ve SCI-EXPANDED), 27(1):35-42, 2011.

A11. Karadavut, İ.S., Saydam, A.C., Kalıpcı, E., Karadavut, S., Özdemir, C., ‘A research for water pollution of Melendiz stream in terms of sustainability of ecological balance’, Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences (ISI ve SCI-EXPANDED), 6(1):65-80, 2011.

A12. Özdemir, C., Oden, M.K., Sahinkaya, S., Kalıpcı, E., ‘Color removal from Synthetic textile wastewater by sono-fenton process’, Clean Soil Air Water (ISI ve SCI-EXPANDED), 39(1):60-67, 2011.

A13. Özdemir, C., Savur, A., Kalıpcı, E., Sahinkaya, S., Demirci, M.T., ‘Determination and control of noise pollution risk points at the level of touristic hotels’, Middle-East Journal of Scientific Research (ISI), 7(1):95-102, 2011.

A14. Kalıpcı, E., Özdemir, C., ‘Investigation of the ecotoxicologic effect of pesticide industry wastewater on the pancreas and liver of rats’, African Journal of Biotechnology (ISI ve SCI-EXPANDED), 10(12):2290-2294, 2011. (Doktora Tezinden hazırlanmıştır). 

A15. Kalıpcı, E., "Investigation of decontamination effect of Phragmites australis for Konya domestic wastewater treatment", Journal of Medicinal Plants Research (ISI ve SCI-EXPANDED), 5(29):6571-6577, 2011.

A16. Özdemir, C., Şen, N., Kalıpcı, E., ‘Reaction kinetics and removal of COD with treatment of TCE with the synthetic wastewater in UASB reactors’, Energy Education Science and Technology Part A: Energy Science and Research (ISI ve SCI-EXPANDED), (28)2:689-698 pp., 2012.

A17. Kalıpcı, E., Özdemir, C., ‘Investigation of ecotoxic effect of 2,4-Dichlorophenoxyacetic acid dimethylamine on liver and pancreas’, Asian Journal of Chemistry (ISI ve SCI-EXPANDED), 24(4):1559-1562, 2012. (Doktora Tezinden hazırlanmıştır).  

A18. Kalıpcı, E., Yener, Y., Yıldız, H. Öztaş, H., ‘Investigation of possible ecotoxic effects of acrylamide on liver with the azaserine-rat model’, Polish Journal of Environmental Studies (ISI ve SCI-EXPANDED), 21(5):1243-1247, 2012.

A19. Karadavut, I. S., Saydam, A.C., Kalıpcı, E., Karadavut, S., Ozdemir, C., Durduran, S., ‘Pollution in Melendiz water basin groundwater’, Polish Journal of Environmental Studies (ISI ve SCI-EXPANDED), 21(3):659-666, 2012.

A20. Karadavut, S., Delibas, L., Kalıpcı, E., Özdemir, C., Karadavut, I.S., ‘Evaluation of irrigation water quality of Aksaray region by using geographic information system’, Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences (ISI ve SCI-EXPANDED), 7(2):171-182, 2012.

A21. Yener, Y., Kalıpcı, E., Öztaş, H., Aydın, A.D., Yıldız, H.  ‘Possible neoplastic effects of acrylamide on rat exocrine pancreas’, Biotechnic & Histochemistry (ISI ve SCI-EXPANDED), 88(1):47-53, 2013.

A22. Yıldız, H., Öztaş, H., Yıldız, D., Koc, A., Kalıpcı, E., ‘Inhibitory effects of acetylsalicylic acid on exocrine pancreatic carcinogenesis’, Biotechnic & Histochemistry (ISI ve SCI-EXPANDED), 88(3-4):132-137, 2013.

A23. Kalıpcı, E., Özdemir, C., Öztaş, H. 'Assessing eco-toxicological effects of industrial 2,4-D acid iso-octylester herbicide on rat pancreas and liver', Biotechnic & Histochemistry (ISI ve SCI-EXPANDED), 88(3-4):202-207, 2013.(Doktora Tezinden hazırlanmıştır).

A24.  Şahinkaya, S., Kalipci, E., Aras, S. 'Disintegration of waste activated sludge by different applications of Fenton process', Process Safety and Environmental Protection (ISI ve SCI-EXPANDED), 93:274-281, 2015.

A.25. Kalipci, E., Sahinkaya, S., Dortkol, M. and Aras, S., ‘Decolorization of basic textile dyes using a novel adsorbent modification method: ultrasonic-acid modification’, International Journal of Environmental Research, (ISI ve SCI-EXPANDED), 10(1):31-40, 2016.

A.26. Kalıpcı, E., ‘Removal of methylene blue from aqueous solutıon by natural olıve pomace modıfıed wıth ultrasounds and acıd’, Environment Protection Engineering, (ISI ve SCI-EXPANDED), 42(3):5-17 2016.

A.27. Aras, S., Fındık, Ö., Kalipci, E., Sahinkaya, S.,  ‘Assessment of Concentration Physicochemical Parameters and Heavy Metals in Kızılırmak River, Turkey’. Desalination and Water Treatment (ISI ve SCI-EXPANDED), 72:328-334, 2017. 

A.28. Yıldız, H., Kalipci, E., Oztas H., Yıldız, D., 'Effects of acetylsalicylic acid on  rats: an in vivo experimental study in azaserine-rat model', Journal of Cancer Research and Therapeutics', (ISI ve SCI-EXPANDED), Accepted/In press, 2018.

A.29. Kalipci, E., Namal, O., ‘Removal Of Cr (VI) Using A Novel Adsorbent Modification: Ultrasonic Method With Apricot Kernel Shells', Environment Protection Engineering, (ISI ve SCI-EXPANDED), Accepted/In press, 2018.

 

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler:

B1. Kalıpcı, E., Dursun, Ş., Özdemir, C., ‘Noise pollution measurements of Giresun city center at the black sea border’, “7th International Scientific Conference SGEM”, Conference Collection of Papers, Page number:163, Varna-BULGARIA, 11-15 June, 2007.

B2. Kalıpcı, E., Dursun, Ş., Özdemir, C., ‘Road traffic noise pollution measurements of Trabzon city centre at black sea border’, “7th International Scientific Conference SGEM”, Conference Collection of Papers, Page number:162, Varna-BULGARIA, 11-15 June, 2007.

B3. Kalıpcı, E., Dursun, Ş., ‘Giresun ve Trabzon il merkezlerinin trafik kaynaklı gürültü kirliliklerinin karşılaştırılması’, Blacksea International Environmental Symposium BIES’08, Proceeding  Book Volume II, Page number:544-552, Giresun-TURKEY, 25-29 August,  2008.

B4. Dursun, Ş., Kunt, F., Kalıpcı, E., ‘An alternative analyse method for pesticide in aquatic environment: phytotoxıcıty test’, Blacksea International Environmental Symposium BİES’08, Abstract Book, Page number:162, Giresun-TURKEY, 25-29 August,  2008.

B5. Öztaş, H., Kalıpcı E., Öztaş, F., ‘Evlerde kullanılan bir kısım aerosollerin içerdikleri diklorvos’un zararlı ve kanserojen özellikleri’, Blacksea International Environmental Symposium BİES’08, Abstract Book, Page number:182, Giresun-TURKEY, 25-29 August,  2008.

B6. Öztaş, F., Kalıpcı, E., ‘Öğretmen adaylarında çevresel kirliliklerin oluşturduğu tehlike boyutlarını algılama düzeylerinin araştırılması’, Blacksea International Environmental Symposium BİES’08, Abstract Book, Page number:211, Giresun-TURKEY, 25-29 August,  2008.

B7. Akköz, C., Yılmaz, B., Kalıpcı, E., ‘The eutrophication of Suğla lake (Konya/TURKEY)’, International Conferences on Lakes and Nutrient Loads, Proceedings Book, Page number:125-130, Pogradec-ALBANIA, 24-26 April, 2009.

B8. Özdemir, C., Kalıpcı, E., Şahinkaya, S., ‘Evaluation of bacteriological and chemical analysis of drinking water used in Konya’, Fourth International Conference on Water Observation and Information System for Decision Support BALWOIS 2010, Proceeding  Book (Full Text CD), Page number:1-10, Ohrid-MACEDONIA, 25-29 May, 2010.  

B9. Kalıpcı, E., Öztaş, H., Özdemir, C., ‘Commonly used pesticides in Konya endorheic basin and tempering their detrimental effects’, Fourth International Conference on Water Observation and Information System for Decision Support BALWOIS 2010, Proceeding  Book (Full Text CD), Page number:1-7, Ohrid-MACEDONIA, 25-29 May, 2010.  

B10. Koçak, N., Şahin, M., Tekoğlu, O., Kalıpcı, E., Özdemir, C., ‘Use of nanotextile materials in filtration’, 6th  Nanoscience and Nanotechnology Conference, Abstract Book (Full Text CD), Page number:793, İzmir-TURKEY, June 15-18, 2010.     

B11. Özdemir, C., Kalıpcı, E., Şahinkaya, S., ‘Determination of energy production potential of biogas: a sample for Sakarya city’, The 1st Annual International Conference-Ibb2010, Abstract Book, Page Number:19, Ibb City-YEMEN, 1-3 August, 2010. 

B12. Karadavut, İ.S., Saydam, A.C., Kalıpcı, E., Karadavut, S., Özdemir, C., Durduran, S., ‘A research for pollution in the groundwater of melendiz water basin’, International Sustainable Water and Wastewater Management Symposium, Symposium Proceedings Book, Volume I, Page Number:128-138, Konya-TURKEY, 26-28 October, 2010.

B13. Kalıpcı, E., Özdemir, C., ‘Determination of 2,4-D acid dimethylamine salt and 2,4-D acid isooctylester herbicide residues in wheat and soil samples’, International Journal of Arts & Sciences (IJAS) Conference, Proceeding  Book (Full Text CD), Volume 3, Number 3,  Page number:121, Gottenheim-GERMANY, 10-15 April, 2011.

B14. Şahinkaya, S., Kalipci, E., Öztürk, M. and Turan, G. ‘COD and color removal from synthetic textile wastewater by Fenton process using pick iron’, International Conference on Environmental Science and Technology (ICOEST'2013-Cappadocia),Page number:186, Nevşehir Ürgüp-TURKEY, 18-21 June 2013. 

B15. Şahinkaya, S. and Kalipci, E., ‘Effect of ultrasonication on the performance of activated sludge’, International Conference on Environmental Science and Technology (ICOEST'2013-Cappadocia), Page number:186, Nevşehir Ürgüp-TURKEY, 18-21 June 2013. 

B16. Kalıpcı, E., Dörtkol, M., Özdemir, C., Şahinkaya, S., 'Determination of opinions belonging to environmental engineering students about prevention of pollution in wetlands'. International Conference on Environmental Science and Technology (ICOEST'2014-Side), Page number:332, Antalya, Turkey, May 2014.

B17. Kalıpcı, E., Dörtkol, M., Özdemir, C., 'A research for the effect of cage fish farms on water pollution', International Conference on Environmental Science and Technology (ICOEST'2014-Side), Page number:144, Antalya, Turkey, May 2014.

B18. Kalıpcı, E., İsmet, B., ‘Determination of noise pollution in main arterial roads of Nevsehir city center’, International Conference on Civil and Environmental Engineering (Cappadocia-2015)’, Page number:28, Nevsehir, Turkey, 20-23 May 2015.

B19. Aras, S., Fındık, Ö., Kalıpcı, E., Sahinkaya, S.,’Water quality of the river to the Kızılırmak river in the province of Nevsehir’, International Conference on Civil and Environmental Engineering (Cappadocia-2015)’, Page number:178, Nevsehir, Turkey, 20-23 May 2015.

B20. Sahinkaya, S., Kalıpcı, E., Cüce, H., ‘Decolorication of reactive black 5 by potassium ferrate (K2FeO4)’, ‘International Conference on Civil and Environmental Engineering (Cappadocia-2015)’, Page number:104, Nevsehir, Turkey, 20-23 May 2015.

B21. Kalıpcı, E., Sahinkaya, S., Şen, K., ‘Determination of pesticide residual levels of grapes produced in Nevsehir’, ‘International Conference on Civil and Environmental Engineering (Cappadocia-2015)’, Page number:412, Nevsehir, Turkey, 20-23 May 2015.

B22. Sahinkaya, S., Kalıpcı, E., ‘Decolorization of Methylene Blue via Fenton and UV – Fenton Processes’, ‘International Conference on Civil and Environmental Engineering (Cappadocia-2015)’, Page number:444, Nevsehir, Turkey, 20-23 May 2015.

B23. Sahinkaya, S., Kalıpcı, E., ‘Photocatalytic decolorization of Reactive Black 5 dye with titanium oxide’, ‘International Conference on Civil and Environmental Engineering (Cappadocia-2015)’, Page number:445, Nevsehir, Turkey, 20-23 May 2015.

B24. Kalıpcı, E., Sahinkaya, S., Cüce, H.,’Removal of basıc red 9 dye by using pumice modified with ultrasonic-acid’, ‘1st International Scientific Conference WASTEnet 2015’, Page number:36, Kavala, Greece, 19-21 June 2015.

B25. Kalıpcı, E., 'Decolorization of Reactive Red 120 Dye By Using Nevsehir Pumice Stone Modified With Ultrasound’, IMSTEC 2016 (International Conference on Material Science and Technology), Page number:24, Nevsehir, Turkey, 6-8 April 2016.

B26. Kalıpcı, E.,’ Removal of Cu(II) By Using Nevsehir Pumice Stone Modified With Ultrasound-Acid’, IMSTEC 2016 (International Conference on Material Science and Technology), Page number:30, Nevsehir, Turkey, 6-8 April 2016.

B27. Kalıpcı, E.,’ Nevşehir Yöresine Ait Kil İle Sulu Çözeltilerden Reaktif Mavi 221 Boyasının Giderimi’, II. Uluslararası NTKS 2016, Sayfa Numarası:86, Nevşehir, Türkiye, 2-4 Mayıs 2016.

B28. Kalıpcı, E.,’ Avanos İlçe Merkezinde Trafik Kaynaklı Gürültü Kirliliğinin Belirlenmesi’, II. Uluslararası NTKS 2016, Sayfa Numarası:87, Nevşehir, Türkiye, 2-4 Mayıs 2016.

B29. Kalıpcı, E.,’Pomza Taşının Adsorpsiyon Malzemesi Olarak Kullanımının Araştırılması’, II. Uluslararası NTKS 2016, Sayfa Numarası:85, Nevşehir, Türkiye, 2-4 Mayıs 2016.

B30. Kalıpcı, E.,’Decolorization Of Methylene Blue From Aquatic Solution By Using Modified Hazelnut Shell’, ‘1st International Black Sea Congress On Environmental Sciences’, Sayfa Numarası:448, Giresun , Türkiye, 31 Ağustos-3 Eylül 2016.

B31. Kalıpcı, E.,’Removal Of Malachite Green From Aquatic Solutions By Using Modified Walnut Shell’, ‘1st International Black Sea Congress On Environmental Sciences’, Sayfa Numarası:213, Giresun , Türkiye, 31 Ağustos-3 Eylül 2016.

B32. Kalıpcı, E., Öden, M.K., ’Decolorization Of Maxilon Blue Sl 200% Dye By Using Natural Olive Pomace  Modified With Ultrasound’, ‘2nd International Conference On Science Ecology And Technology (ICONSETE'2016 )’, Sayfa Numarası:131, Barcelona , Spain, 14-16 Ekim 2016.

B33. Kalıpcı, E., Yavan, O., Taş, F., Pamuk, A., ‘Investigation Of Environmental Awareness And Environmental Information Oriented To Students Of Environmental Engineering’, 2nd International Conference on Civil and Environmental Engineering (ICOCEE – Cappadocia,2017), Sayfa Numarası:1769, Nevşehir , Türkiye, 8-10 Mayıs 2017.

B34. Kalıpcı, E., Bağdatlı, M.C., Şahinkaya, S., Özbek, A., ‘Preparation Of Noise Pollution Map Of Nevşehir Haci Bektaş Veli University Campus’, 2nd International Conference on Civil and Environmental Engineering (ICOCEE – Cappadocia,2017), Sayfa Numarası:1771, Nevşehir , Türkiye, 8-10 Mayıs 2017.

B35. Kalıpcı, E., Cüce, H., Namal, O.Ö., Parer, G., ‘Ecological Sanitation: Management Of Domestic Wastewater And Its Recycling With Ecological Methods’, 2nd International Conference on Civil and Environmental Engineering (ICOCEE – Cappadocia,2017), Sayfa Numarası:1772, Nevşehir , Türkiye, 8-10 Mayıs 2017.

B36. Şahinkaya, S., Kalıpcı, E., ‘Evaluation of Sludge Disintegration Methods on Anaerobic Digestion’, 2nd International Conference on Civil and Environmental Engineering (ICOCEE – Cappadocia,2017), Sayfa Numarası:261, Nevşehir , Türkiye, 8-10 Mayıs 2017.

 B37. Cüce, H., Kalıpcı, E., Zeyrek, E., ‘Decolorization and Degradation of Eriochrome Black-T Dye in Water by Fenton Process’, 2nd International Conference on Civil and Environmental Engineering (ICOCEE – Cappadocia,2017), Sayfa Numarası:1417, Nevşehir , Türkiye, 8-10 Mayıs 2017.

B38. Kalıpcı, E., Namal, O.Ö., ‘Removal Of Methylene Blue By Using Potassium Hydroxide (KOH) Modified Apricot Kernel Shells’, International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF, 2017-Cappadocia), Sayfa Numarası:385, Nevşehir, Türkiye, 15-17 Mayıs 2017.

B39. Kalıpcı, E., Bağdatlı, M.C., İpek, G.G., ‘The Evaluation Of Drinking And Domestic Water Through Quality Parameter By Geography Information Sytems (GIS) İn Bilecik-Osmaneli Province’, International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF, 2017-Cappadocia), Sayfa Numarası:386, Nevşehir, Türkiye, 15-17 Mayıs 2017.

B40. Kalıpcı, E., Yavan, O., Taş, F., Pamuk, A., ‘Investigation Of Drinking Water Quality Of Adana And Trabzon Cities’, International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF, 2017-Cappadocia). , Sayfa Numarası:387, Nevşehir, Türkiye, 15-17 Mayıs 2017.

B41. Cüce, H., Kalıpcı, E., Namal, O.Ö., ‘Agricultural-Industries Waste Materials As an Eco-Friendly Adsorbent For Treatment of Metal Plating Effluents: Pumpkin Seed Hull And Potato Peel’, International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF, 2017-Cappadocia) , Sayfa Numarası:857, Nevşehir, Türkiye, 15-17 Mayıs 2017.

B42. Şahinkaya, S., Kalıpcı, E., ‘What is Greywater? Greywater Treatment and Recycling’, International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF, 2017-Cappadocia) , Sayfa Numarası:1204, Nevşehir, Türkiye, 15-17 Mayıs 2017.

B43. Kalıpcı, E., Cüce, H., Namal, O.Ö., ‘Removal Of Cobalt Ions From Aqueous Solutions By Using Ultrasonic-Acid Modified Pumice’, 2.Material Science and Technology in Capadocia (IMSTEC-2017), Sayfa Numarası:34, Nevşehir, Türkiye, 11-13 Ekim 2017.

 B44. Kalıpcı, E., Şahinkaya, S., Bağdatlı, M.C., Kıvrak, G., ‘Obtaining Biogas From Animal And Agricultural Energy in Nevsehir City’, 3rd International Symposium on EuroAsian Biodiversity, Sayfa Numarası:171, Minsk, Belarus, 05-08 Temmuz 2017. 

C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler :

-

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

D1. Öztaş, F., Öztaş, H., Kalıpcı, E., ‘Evlerde kullanılan bir kısım aerosollerin içerdikleri diklorvos’un zararlı ve kanserojen özellikleri’, Sendrom Dergisi, Logos Tıp Yayıncılığı, 21(4):59-62, 2009.

D2. Kalıpcı, E., Özdemir, C., Öztaş, H., ‘Çiftçilerin pestisit kullanımı ile ilgili eğitim ve bilgi düzeyi ile çevresel duyarlılıklarının araştırılması’, Türk Bilim Araştırma Vakfı Dergisi (TUBAV), 4(3):179-187, 2011.

D3. Kalıpcı, E., Şahinkaya, S., Aras, S., Öztürk, M., 'Ultrasonik aktifleştirilmiş aktif karbon ile krom (VI) adsorpsiyonu', NEU Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2(1):20-25, 2013.

D4. Şahinkaya, S., Kalıpcı, E., Öztürk, M., 'As (III)’ün As (V)’e ultrasonik oksidasyonu', NEU Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2(1):103-108, 2013.

D5. Kalıpcı, E., Cüce, H., Toprak, S., ‘Damsa Barajı (Nevşehir) Yüzey Suyu Kalitesinin Coğrafi Bilgi Sistemi ile Mekansal Analizi', Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi, 7(1):312-319, 2017.

D6. Kalıpcı, E., Cüce, H., Toprak, S., ‘Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Kullanılarak Mamasın Barajı Yüzey Suyu Kalitesinin Değerlendirilmesi’, Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 6(2):351-361, 2017.

D7. Kalıpcı, E., ‘Avanos İlçe Merkezinde Trafik Kaynaklı Gürültü Kirliliğinin Mekansal Analizi’, Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi, 6(1): 20-29, 2017.

D8. Kalıpcı, E., Ceylan, Z., ‘Konya Ana Tahliye Kanalında Ağır Metal Kirliliğinin İzlenmesi’, Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mühendislik Dergisi, 8(3):649-658,2017.

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1. Kalıpcı, E., Öztaş, H., Özdemir, C., ‘Çevre mühendisliği öğrencilerinin çevre ile ilgili bilgilerini günlük yaşama uygulayabilme düzeyleri’, Fen, Sosyal ve Çevre Eğitiminde Son Gelişmeler Sempozyumu, Bildiri Özetleri Kitabı, Sayfa No:73, Giresun-TÜRKİYE, 18-20 Kasım, 2009.

E2. Kalıpcı, E., Özdemir, C., Şahinkaya, S., ‘Pestisit kullanımının canlılar ve çevre üzerinde oluşturabileceği risk faktörleri’, Ekoloji 2010 Sempozyumu, Bildiri Özetleri Kitabı, Sayfa No:94, Aksaray-TÜRKİYE, 5-7 Mayıs, 2010.

E3. Tak, G., Paşaoğlu, M.E., Yiğit, E.K., Tezcan, Ş.N., Aydın, M.A., Özdemir, C., Kalıpcı, E., ‘Sucul ekosistemlerin izlenmesi ve yönetiminde ileri teknolojiler: uydu-tabanlı uzaktan algılama yöntemi’, Düzce Üniversitesi Ekoloji 2011 Sempozyumu, Bildiri Özetleri,  Sayfa No:127, Düzce-TÜRKİYE, 5-7 Mayıs, 2011.

E4. Özdemir, C., Göktürk, F.A., Kalıpcı, E., ‘Kapatılmış maden ocağının su kaynaklarına etkisinin değerlendirilmesi’, Düzce Üniversitesi Ekoloji 2011 Sempozyumu, Sayfa No:90, Düzce-TÜRKİYE, 5-7 Mayıs, 2011.

E5. Özdemir, C., Kalıpcı, E., Öden, M.K., ‘Sentetik tekstil atiksuyunda fenton prosesi ile renk giderimi’, Düzce Üniversitesi Ekoloji 2011 Sempozyumu, Sayfa No:122, Düzce-TÜRKİYE, 5-7 Mayıs, 2011.

E6. Özdemir, C., Kalıpcı, E., ‘Kentlerde yaşanan trafik kaynaklı gürültü kirliliği ve çözüm önerileri’, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü, Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyum ve Fuarı, Sayfa No:22, Ankara-TÜRKİYE, 10-12 Mayıs, 2011.

E7. Kalıpcı, E., Özdemir, C., Öztaş, H., ‘Biyoloji öğretmen adaylarının doğal kaynakların sürdürülebilirliği hakkındaki görüşleri’, Ekoloji 2012 Sempozyumu, Sayfa No:274, Kilis-TÜRKİYE, 3-5 Mayıs, 2012.

E8. Özdöner, A., Öden, M.K., Özdemir, C., Kalıpcı, E., Şahinkaya, S., ‘Renkli sentetik tekstil atıksuyunun adsorpsiyon yöntemiyle doğal kil minerali kullanılarak giderimi’, Ekoloji 2012 Sempozyumu, Sayfa No:404, Kilis-TÜRKİYE, 3-5 Mayıs, 2012.

E9. Yener, Y., Kalıpcı, E., Öztaş, H., Aydın, A.D., Yıldız, H., ‘Akrilamitin sıçan pankreası üzerindeki olası neoplastik etkileri’, Ege Üniversitesi, 21.Ulusal Biyoloji Kongresi, Sayfa No:879, İzmir, TÜRKİYE, 3-7 Eylül, 2012.

E10. Özdemir, C., Kalıpcı, E., Öden, M.K., Özdöner, A., Şahinkaya, S., ‘Konya il merkezinde trafik kaynaklı gürültü kirliliği ölçümü ve insan sağlığına etkileri’, Ege Üniversitesi, 21.Ulusal Biyoloji Kongresi, Sayfa No:851, İzmir, TÜRKİYE, 3-7 Eylül, 2012.

E11. Öden, M.K., Özdöner, A., Özdemir, C., Kalıpcı, E., Şahinkaya, S.,  ‘Fenol kirliliği ve fenol arıtımında fenton prosesinin verimliliği’, Ege Üniversitesi, 21.Ulusal Biyoloji Kongresi, Sayfa No:850, İzmir, TÜRKİYE, 3-7 Eylül, 2012.

E12. Kalıpcı, E., Şahinkaya, S., ‘Atıksulardan metilen mavisinin giderimi için kullanılan tarımsal katı atıkların adsorpsiyon kapasiteleri’, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, 2. İç Anadolu Bölgesi Tarım ve Gıda Kongresi, Sayfa No:668, Nevşehir, TÜRKİYE, 28-30 Nisan, 2015.

E13. Kalıpcı, E., Varol, S., Şahinkaya, S., ‘Endüstriyel atıksudan krom (VI) ve nikel (II)’nin aktif karbon ve zeolit adsorpsiyonu ile giderimi’, Sinop Üniversitesi, ‘Ekoloji 2015 Sempozyumu’, Sayfa No:397, Sinop, TÜRKİYE, 06-09 Mayıs, 2015.

F. Diğer yayınlar :

F1. Ersoy, M., Güzelkeleş, A., Kalıpcı, E., Dervişoğlu, E., Tekbaş,T., Dada A.S., Aslan, H., Akbay, Z., Azaklı, G., Çetinkaya, G., 2002 Yılı Giresun Çevre Durum Raporu, 200 pp., Giresun, Giresun Valiliği, Giresun İl Çevre Müdürlüğü, 2003.

F2. Koser, A., Kalıpcı, E., Dervişoğlu, E., Tekbaş,T., Dada A.S., Akbay, Z., Çetinkaya, G., 2004 Yılı Giresun Çevre Durum Raporu, 211 pp., Giresun, Giresun Valiliği, Giresun İl Çevre ve Orman Müdürlüğü, 2005.

F3. Yener, D., Kalıpcı, E., ‘A Survey study on environmental knowledge of education faculty students’, Journal of International Environmental Application & Science, 2(3&4):70-78, 2007.

F4. Öztaş, F., Kalıpcı, E., ‘Teacher candidates’ perception level of environmental pollutant and their risk factors’, International Journal of Environmental & Science Education, 4(2):185-195, 2009.

F5. Kalıpcı, E., Yener, Y., Özkadif, S., ‘The opinions of teacher candidates about global warming, greenhouse effect and ozone layer’, World Applied Sciences Journal (ISI), 7(1):67-75, 2009.

F6. Yener, Y., Kalıpcı, E., ‘The carcinogenic effects of Acrylamide formed during cooking of some foods’, Academic Journal of Cancer Research, 2(1):25-32, 2009.

F7. Öztaş, F., Kalıpcı, E., Bozkurt, E., ‘How do biology teacher candidates perceive global climatic change?’, Energy Education Science and Technology Part B: Social and Educational Studies (ISI ve SCI-EXPANDED), 3(2):99-107, 2011.

F8. Turkoz, E., Kalıpcı, E., Öztaş, F., Bozkurt, E., Öztaş, H., ‘Ideas’ of 9th Class Students At High Schools About “Water And Life” And Their Misconceptions’, E.E.S.T. Part B: Social and Educational Studies (ISI ve SCI-EXPANDED), 4(3):1619-1630, 2012.

F9. Gökmenoglu, R., Öztaş, F., Kalıpcı, E., Gökler, İ., Öztaş, H., ‘In Secondary School Pupils Alternative Views About Inorganic Substances An Their Metabolic Effect In Cells’, E.E.S.T. Part B: Social and Educational Studies (ISI ve SCI-EXPANDED), 4(4):2281-2290, 2012.

F10. Öztaş, F., Akay, M., Kalıpcı, E., Gökler, İ., Öztaş, H., ‘Research on misconceptions of 11th class students about the subjects of adhesion, cohesion and water intake in plants’, E.E.S.T. Part B: Social and Educational Studies (ISI ve SCI-EXPANDED), Special Issue 4(SI-1):357-364, 2012.

F11. Öztaş, F., Gökler, İ., Kalıpcı, E., Hügül, F., Öztaş, H., ‘Effect of model based on constructivist learning approach in teaching some unusual cellular terms (centriole, flagellum and spindle)’, E.E.S.T. Part B: Social and Educational Studies (ISI ve SCI-EXPANDED), Special Issue 4(SI-1):951-956, 2012.

F12. Özkadif, S., Yener Y., Kalıpcı, E., ‘Dolaşım sistemi konusunda laboratuar yönteminin fen bilgisi öğretmen adaylarında akademik başarıya etkisi’, International Conference on Educational Sciences ICES’ 08, Proceedings of International Conference on Educational Sciences ICES’ 08, Page Number:1526-1530, Famagusta- NORTH CYPRUS, 23-25 June, 2008.

F13. Öztaş, F., Gökler, İ., Kalıpcı, E., Hügül, F., Öztaş, H., ‘Effect of model based on constructivist learning approach in teaching some unusual cellular terms (centriole, flagellum and spindle), Yıldız Technical University, Fourth International Congress of Educational Research, Symposiun Proceedings Book, Page Number:578-586, İstanbul, TURKEY, 4-7 May, 2012.

F14. Özkadif, S., Yener, Y., Kalıpcı, E., ‘Sıçan omurgasının morfometrik özelliklerinin belirlenmesi’, 20. Ulusal Biyoloji Kongresi, Bildiriler Kitabı, Sayfa No:771, Denizli-TÜRKİYE, 21-25 Haziran, 2010.

F15. Blacksea International Environmental Symposium BİES’08, Düzenleme Kurulu Üyesi, 25-29 Ağustos, 2008, Giresun-TÜRKİYE.

F16. Blacksea International Environmental Symposium BİES’08, Abstract Book ve Proceeding Book (Full Text Cd) Editörlüğü, ISBN No: 978-975-94723-4-4, 25-29 Ağustos, 2008, Giresun-TÜRKİYE.

F17. The International Conference on Environmental Science and Technology– (ICOEST'2013 - Cappadocia), Düzenleme Kurulu Başkan Yardımcısı, 18-21 Haziran 2013, Nevşehir-TÜRKİYE.

F18. The International Conference on Civil and Environmental Engineering (ICOCEE – Cappadocia-2015) Düzenleme Kurulu Başkanı, 20-23 Mayıs 2015, Nevşehir Dedeman Hotel -TÜRKİYE.

F19. International Conference on Civil and Environmental Engineering (ICOCEE – Cappadocia-2017) Düzenleme Kurulu Başkanı, 8-10 Mayıs 2017, Nevşehir Avanos Hilton Hotel -TÜRKİYE.

F20 International Conference on Civil and Environmental Engineering (ICOCEE – Cappadocia-2017) Düzenleme Kurulu Başkanı, 8-10 Mayıs 2017, Nevşehir Avanos Hilton Hotel -TÜRKİYE.

F21. International Conference on Agriculture, Forest, Food, Sciences and Technologies (ICAFOF– Cappadocia-2017) Düzenleme Kurulu Başkanı, 15-17 Mayıs 2017, Nevşehir Avanos Hilton Hotel -TÜRKİYE.

F22. International Conference on Civil and Environmental Engineering (ICOCEE – Çeşme /2018) Düzenleme Kurulu Başkanı, 24-27 Nisan 2018, İzmir Çeşme Sheraton Hotel -TÜRKİYE.

F23. International Conference on Agriculture, Forest, Food, Sciences and Technologies (ICAFOF– Çeşme/2018) Düzenleme Kurulu Başkanı, 2-5 Nisan 2018, İzmir Çeşme Sheraton Hotel -TÜRKİYE.

F24. Bilimsel çalışmalarıma yapılan toplam atıf sayısı:176 adet

8.    Projeler:

1-Dursun, Ş., Kalıpcı, E., ‘Giresun İl Merkezinde Gürültü Kirliliği Ölçümü ve Haritasının Hazırlanması’, Selçuk Üniversitesi, Bap Proje No: 07101018, Yardımcı Yürütücü, 2007, (Tamamlandı).

2-Özdemir, C., Kalıpcı, E., ‘2,4-D Herbisitleri ve Endüstriyel Atık Sularının Ekotoksik Etkilerinin Azaserin-Sıçan Modelinde Karaciğer ve Pankreasta Araştırılması’, Selçuk Üniversitesi, Bap Proje No: 09101055, Yardımcı Yürütücü, 2011, (Tamamlandı).

3-Öztaş, H., Yener, Y., Kalıpcı, E, ‘Karbonhidrat Bakımından Zengin Gıdaların Yüksek Sıcaklıkta Pişirilmeleri Esnasında Oluşan Akrilamitin Olası Kanserojenik Etkilerinin Azaserin-Sıçan Modeli Yardımıyla Karaciğer Ve Pankreasta Araştırılması’, Selçuk Üniversitesi, Bap Proje No:09401045, Yardımcı Yürütücü, 2011, (Tamamlandı).

4-Kalıpcı, E., Şahinkaya, S., Aras, S., Dörtkol, M., ‘Tekstil Endüstrisindeki Boyar Maddelerin Nevşehir Yöresine Özgü Kil İle Sulardan Giderimi’, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Bap Proje No: NEÜBAP13F8, Proje Yöneticisi, 2013, (Tamamlandı).

5-Şahinkaya, S., Kalıpcı, E., Aras, S., Öztürk, M.,'Modifiye Fenton Prosesi ile Atık Aktif Çamurun Dezentegrasyonu', Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Bap Proje No: NEÜBAP13F6, Yardımcı Yürütücü, 2013, (Tamamlandı).

6-Kalıpcı, E., ‘Metilen Mavisi Boyar Maddesinin Modifiye Edilmiş Endüstriyel Atıkla (Prina) Sulardan Giderimi’, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Bap Proje No: NEÜBAP14F17, Proje Yöneticisi, 2014, (Tamamlandı).            

7-Kalıpcı, E., ‘Nevşehir İl Merkezinde Gürültü Kirliliği Ölçümü’, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Bap Proje No: NEÜBAP15F3, Proje Yürütücüsü, 2016, (Tamamlandı).

8-Kalıpcı, E., Sezer, Zehra,  ‘Konya Ana Tahliye Kanalında Ağır Metal Kirliliğinin İzlenmesi’, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Bap Proje No: NEÜLÜP15F4, Proje Yürütücüsü, 2016, (Tamamlandı).

9-Aras, S.,  Şahinkaya, S., Kalıpcı, E.,'Nevşehir İli Sınırları Arasında Kızılırmak Nehrinin Su Kalitesi ve Limnofaunasının Belirlenmesi', Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Bap Proje No: NEÜBAP13F22, Yardımcı Yürütücü, 2016, (Tamamlandı).

10- Şahinkaya, S., Kalıpcı, E., ‘Mermer ve Taş İşleme Tesisi Proses Atıksularının Tekrar Kullanılabilirliği, DEV-TAŞ Madencilik Nak. İnş. Taah. San. Tic. Ltd.Şti., Özel Kuruluşlar, Döner Sermaye Projesi, Araştırmacı, 2015, (Tamamlandı).

11- Şahinkaya, S., Kalıpcı, E., ‘Hazır Beton Tesisi Proses Atıksularının Tekrar Kullanılabilirliği’, Süha Beton Turizm İnş.Tic.San. ve Ltd.Şti., Özel Kuruluşlar, Döner Sermaye Projesi, Araştırmacı, 2015, (Tamamlandı).

12- Şahinkaya, S., Kalıpcı, E., ‘Tehlikeli Atıkların Geri Kazanımı Ünitesinin İncelenmesi’, KYS Geri Dönüşüm Kimya Taahhüt Nakliyat ve Aracılık Hizmetleri Petrol Ürünleri San. Tic.Ltd.Şti., Özel Kuruluşlar, Döner Sermaye Projesi, Araştırmacı, 2015, (Tamamlandı).

13- Şahinkaya, S., Kalıpcı, E., ‘Krom Konsantre Tesisi Proses Atıksularının Tekrar Kullanılabilirliği’, Elmacı Madencilik İnş.San.Tic.A.Ş., Özel Kuruluşlar, Döner Sermaye Projesi, Araştırmacı, 2015, (Tamamlandı).

14- Kalıpcı, E., Namal, O.Ö., ‘Ultrases İle Modifiye Edilmiş Kayısı Çekirdeği Kullanılarak Krom (VI)’nın Giderimi’, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Bap Proje No:NEÜBAP16F27, Proje Yürütücüsü, 2017, (Tamamlandı).

9.    İdari Görevler

1. Lisans öğrenci danışmanlığı:2007- 2014.

2. Çevre Mühendisliği Bölüm Başkanlığı:2012-2015.

3. Fakülte Kurulu Üyeliği:2012-2015.

4. Bilim ve Teknoloji  Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyeliği:2014-Devam ediyor.

5. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü ERASMUS Koordinatörü, 2015-Devam ediyor.

6. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü FARABİ Programı Koordinatörü, 2015-Devam ediyor.

10.  Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

1. Tema Vakfi Gönüllüsü

2. Su Vakfı

3. Hakemlik Yapılan Uluslararası Dergiler:

- Journal of Hazardous Materials (JHM)

- World Applied Sciences Journal (WASJ)

- E3 Journal of Environmental Research and Management (EJERM)

- Journal of  Blacksea-(Bölge Temsilcisi)

- Notulae Scientia Biologicae (NSB)

- Bioresearch Bulletin (BB)

- Selçuk Üniversitesi Müh-Mim. Fak. Dergisi

-Global Advanced Research Journal of Environmental Science and Toxicology (GARJEST)

-BioResources (North Carolina State University)

-Journal of Research in Ecology

-Research in Biotechnology

11.  Ödüller

 1. TUBİTAK Yayın Teşvik Ödülü, Başvuru No:229650, 14.06.2010.

 2. TUBİTAK Yayın Teşvik Ödülü, Başvuru No:246489, 10.02.2011.

 3. TUBİTAK Yayın Teşvik Ödülü, Başvuru No:246493, 25.02.2011.

 4. TUBİTAK Yayın Teşvik Ödülü, Başvuru No:246494, 25.02.2011.

 5. TUBİTAK Yayın Teşvik Ödülü, Başvuru No:246495, 25.02.2011.

 6. TUBİTAK Yayın Teşvik Ödülü, Başvuru No:272652, 30.04.2012.

 7. TUBİTAK Yayın Teşvik Ödülü, Başvuru No:272650, 03.05.2012. 

 8- TUBİTAK Yayın Teşvik Ödülü, Başvuru No:333546, 03.05.2015.

12.  Katıldığı Eğitimler ve Aldığı Sertifikalar 

1.Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Formasyon ve İlköğretim Sınıf Öğretmenliği Sertifikası, Konya (1998-1999).

2.Çevre Bakanlığı,‘Uygulamalı Denetim Laboratuar Eğitim Programı, Ankara, (22.11.2002).

3.Çevre ve Orman Bakanlığı, Numune Örnekleme, Hazırlama ve Muhafaza Yönt. Eğitim Semineri, Trabzon, (22.06.2004).

4.Enotek Müh.ve Dan.Ltd.Şti.,WTW Multi 340 İ ve HF Micro tipi cihazları eğitim semineri, Giresun, (27.01.2005).

5.S.Ü.Veterinerlik Fakültesi ‘Deney Hayvanları Kullanımı Eğitim Programı’, Konya (22-26 Aralık 2008).

6.Kalite Yönetim Sistemi  (ISO 9001:2000) Temel Eğitimi, KTC Danışmanlık ve Eğitim, Konya (19-20.04.2008).

7.Kalite Yönetim Sistemi  (ISO 9001:2000) İç Tetkik Eğitimi, KTC Danışmanlık ve Eğitim, Konya (26-27.04.2008).

8.İş Sağlığı ve Güvenliği (ISO 18001) Temel Eğitimi, KTC Danışmanlık ve Eğitim, Konya (26-27.04.2008).

9.Çevre İç Tetkik Eğitimi, KTC Danışmanlık ve Eğitim, Konya (24-25.04.2010).

10. Çevre Yönetim Sistemi (TS EN ISO 14001) Temel Eğitimi, KTC Danışmanlık ve Eğitim, Konya (17-18.04.2010).

11.  Ulusal Hava Kalitesi Sempozyumu (UHAKS), Dinleyici, 30-31 Mayıs 2008, Konya.

12. Uluslararası Küresel İklim Değişikliği ve Çevresel Etkileri Konferansı, Dinleyici, 18-20 Ekim 2007,  Konya.

13. Bialystok University of Technology, ERASMUS Ders Verme Hareketliliği, 2013,  Bialystok -POLONYA.

14. Technical University of Košice, ERASMUS Ders Verme Hareketliliği, 2015,   Kosice -SLOVAKYA. 

13. Alpen Adrian University, ERASMUS Ders Verme Hareketliliği, 2017, Viyana –AVUSTURYA.